Håndverkertjenesteloven Arkiver - Eiendomsrett.no®

Håndverkertjenesteloven

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag»

Rettspraksis: prisavslag på særlig grunnlag En håndverker hadde fått i oppdrag å oppføre råbygg til et påbygg på et bolighus, samt å legge nytt yttertak på hele huset med påbygg. Utførselen ble ansett for å være mangelfull. Håndverkerens representant hadde kommet med grove uttalelser mot forbrukeren, og håndverkeren sendte SMS der han opplyste at han …

Konflikt med håndverker ga prisavslag på «særlig grunnlag» Les mer »

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg

Rettspraksis: Mangel på varmeanlegget ga erstatning Saken i LA-2017-170154 gjaldt mangler etter håndverkertjenesteloven ved utført rørleggerarbeid i nyoppført bolig. Retten fant at det mangelfulle arbeidet i forbindelse med varmeanlegget ga rett på erstatning for utbedringskostnadene. Erstatningen ble fastsatt skjønnsmessig. Varmeanlegget er en sentral del av boligen. Arbeidet må utføres etter en faglig forsvarlig standard. Dette …

Erstatning som følge av mangel knyttet til varmeanlegg Les mer »

Erstatning og prisavslag ved mangelfull drenering

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her!

Rettspraksis: Når kan man kreve erstatning og prisavslag dersom det er feil ved drenering? Man kan som forbruker etter håndverkertjenesteloven §§ 25 og 28 kreve prisavslag og erstatning som følge av mangel ved utførelsen av en håndverkertjeneste, eksempelvis ved drenering. Prisavslag og erstatning forutsetter i første omgang at det foreligger en mangel. Om det forelå …

Feil ved drenering – sjekk dine rettigheter her! Les mer »

Holde tilbake betaling håndverker

Når kan man holde tilbake betalingen ved håndverkertjenester?

Rettspraksis: Tilbakehold av betaling ved mangelfull ytelse fra håndverker Håndverkertjenesteloven (hvtjl.) §§ 13 og 23 gir forbrukeren en rett til å holde tilbake kjøpesummen ved henholdsvis forsinkelse og mangel. Vilkårene kan utledes av hvtjl. §§ 11, 17 og 21. Det sentrale er at det foreligger et objektivt oppfyllelsesavvik, som ikke skyldes forhold på forbrukerens side.  …

Når kan man holde tilbake betalingen ved håndverkertjenester? Les mer »

Forsinkelse ved håndverkertjenester

Forsinkelse ved håndverkertjenester – alt du trenger å vite

Når er en håndverkertjeneste forsinket? En håndverkertjeneste vil være forsinket hvis den ikke blir utført i henhold til fremdriftsplan, utført for sent eller ikke utført i det hele tatt. Dersom det er satt frister for fremdriften som ikke blir overholdt, vil dette regnes som forsinkelse. Tilsvarende gjelder dersom det er satt en dato for ferdigstillelse, …

Forsinkelse ved håndverkertjenester – alt du trenger å vite Les mer »

Håndverkertjenesteloven paragraf 27 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 27 regulerer forbrukerens rett til å fremsette krav mot tidligere leverandørledd. Med tidligere leverandørledd menes den som har levert materialene til oppdragstakeren, samt vedkommendes underentreprenør. Den faglige termen for dette er såkalt springende regress. Bestemmelsen har en tilsvarende oppbygging som kjøpsloven § 49 a.  Forbrukerens rett til å fremme krav mot tidligere leverandørleddet …

Håndverkertjenesteloven § 27 med lovkommentar Les mer »

Håndverkertjenesteloven paragraf 19 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 19 med lovkommentar

Håndverkertjenesteloven § 19 regulerer tilfellene der tjenesteyteren har unnlatt å opplyse om «vesentlige forhold» om blant annet tjenestens egenskaper. Dette vil kategoriseres som en mangel etter loven. «vesentlige forhold» Det følger av forarbeidene at tjenesten skal anses å ha en mangel som følge av at tjenesteyteren har unnlatt å oppgi visse opplysninger om tjenesten. Det …

Håndverkertjenesteloven § 19 med lovkommentar Les mer »

Typiske konflikter ved håndverkertjenester

Typiske konflikter ved håndverkertjenester

Hva er de vanligste problemene som kan oppstå i forbindelse med en håndverkertjeneste? Det kan oppstå en rekke problemstillinger i forbindelse med bestilling av og utførelse av håndverkertjenester. For eksempel kan det være uenighet om prisen for arbeidet, fremdriften, hvilke materialer som skal benyttes, eller eventuelle sideplikter. Videre kan det tenkes at arbeidet ikke blir …

Typiske konflikter ved håndverkertjenester Les mer »

Mangel i forbindelse med håndverkertjenester

Dersom den utførte tjenesten er mangelfull, er det flere krav/beføyelser du kan gjøre gjeldende overfor håndverker. Beføyelsene er listet opp i og reguleres av håndverkertjenesteloven. Nedenfor kan du lese mer om de enkelte beføyelser, samt når den enkelte beføyelse vil være passende å påberope seg. Håndverkertjenester reguleres av håndverkertjenesteloven. Er du usikker på noe av det …

Mangel i forbindelse med håndverkertjenester Les mer »

Rull til toppen