Oppfyllelsesfrist boligoppføring

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig

Rettspraksis: Konflikt knyttet til oppfyllesfrist ved nyoppføring av bolig. Det vil som oftest være avtalt en oppfyllelsesfrist mellom partene. Noen ganger kan det derimot være uenigheter om når boligen skal være klar til overlevering. Det kan eksempelvis være inntatt formuleringer om leveringstidspunktet i avtalen som forstås ulikt av partene. Rt-2011-670 (Nye Major) og Rt-2011-679 (Kruses …

Oppfyllelsesfristen ved oppføring av ny bolig Les mer »