Feil og mangler

Avslag på eierskifteforsikring

Avslag på eierskifteforsikring?

Når en boligselger har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av en eiendom, føler mange boligkjøpere seg trygge på at slik eierskifteforsikring dekker eventuelle feil og mangler som skulle oppstå. Praksis viser riktignok at denne oppfatningen ikke alltid er helt treffende. Enkelte ganger oppleves kontakten med forsikringsselskapet som langtekkelig og krevende. I tillegg er det …

Avslag på eierskifteforsikring? Les mer »

Bolig i vesentlig dårligere stand enn forventet

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn forventet?

Et mangelsforhold er etter avhendingslova en forutsetning for krav overfor boligselger. Loven oppstiller flere alternative mangelsgrunnlag. Her kan du lese mer om hva som ligger i at en bolig er i vesentlig dårligere stand enn du som kjøper hadde grunn til å forvente. Er dette tilfellet, vil det foreligge en mangel ved boligen etter avhendingslova …

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn forventet? Les mer »

Heving ved opplysningssvikt

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp

Har du kjøpt en bolig som etter overtakelse har vist seg å være i en annen stand enn du ble opplyst om i forbindelse med kjøpet? Da kan det være grunnlag for mangelskrav overfor selger, eksempelvis heving. Rt-2010-710 (Carport) er illustrerende for saksforhold hvor boligselger har gitt villedende opplysninger, samt holdt tilbake viktige opplysninger om …

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp Les mer »

Uforutsette grunnforhold gir erstatning

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning

Uforutsette grunnforhold på eiendommen kan etter rettspraksis gi grunnlag for erstatning. Rt-2002-696 (NEBB-tomta) er i denne forbindelse illustrerende. Dommen er veiledende for hvordan domstolene i praksis foretar vurderinger av uforutsette grunnforhold som mulige mangler ved eiendommen. Høyesterett kommer også her med noen viktige prinsipielle uttalelser som kan være av betydning i andre saker med et …

Uforutsette grunnforhold som grunnlag for erstatning Les mer »

Arealsvikt som grunnlag ved prisavslag

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag

Etter Høyesteretts praksis kan det foreligge grunnlag for krav på prisavslag mot boligselger dersom det oppgitte boligareal ikke samsvarer med det faktiske arealet. Rt-2003-612 (Arealsvikt) er veiledende for denne typen saksforhold. I lys av denne dommen gis det i det følgende en kort fremstilling av hvordan slike saker løses i praksis, herunder hvilke forhold domstolene …

Arealsvikt som grunnlag for prisavslag Les mer »

Rull til toppen