Feil og mangler Arkiver - Eiendomsrett.no®

Feil og mangler

Hytte i LNF-område uten dispensasjon ga kjøper hevingsrett

Gulating lagmannsrett behandlet i 2017 en sak vedrørende en hytteeiendom i Fjell kommune (LG-2016-202016). Da det oppstod vannlekkasje i hovedhytten tok hyttekjøper kontakt med Fjell kommune. Etter kommunens befaring ble det lagt til grunn at samtlige byggverk på eiendommen var ulovlige. Det skyldtes at eiendommen lå i et LNF-område hvor oppføring av hytte krever dispensasjon …

Hytte i LNF-område uten dispensasjon ga kjøper hevingsrett Les mer »

Skjeggkre som løper rundt en dommer

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett

Flere medier har skrevet om den nylig avsagte Skjeggkredommen, som nå har blitt avgjort i Høyesterett. Saken omhandler to boligkjøpere som har gått til sak for å kreve prisavslag på grunn av verdireduksjonen ved at en eventuell skjeggkrebestand tar seg opp igjen. Bakgrunnen er at de oppdaget skjeggkre i boligen de kjøpte. Høyesterett legger imidlertid …

Skjeggkredommen: Prisavslag etter skjeggkre avgjort i Høyesterett Les mer »

Tap av hevingskrav på hytte på grunn av for sen reklamasjon

I 2019 behandlet Eidsivating lagmannsrett en sak om kjøpere og selgere av ei hytte i Gjøvik som parter (LE-2019-101539). Kjøperne oppdaget etter overtakelsen av hytten at det var flere mangelsfulle forhold ved eiendommen som selgerne ikke hadde opplyst om ved kjøpet. På dette grunnlag krevde kjøperne prinsipalt heving og erstatning, subsidiært prisavslag og erstatning. Lagmannsretten …

Tap av hevingskrav på hytte på grunn av for sen reklamasjon Les mer »

Manglende opplysninger om boligen ga kjøper krav på prisavslag

Senja tingrett behandlet i 2020 en sak om krav på prisavslag (TSENJ-2020-6344). Et par hadde i 2018 kjøpt og overtatt en bolig i Senja kommune. Like etter overtakelse oppdager kjøperne fuktskader på himlingsplatene i stua, samt en taklekkasje. Idet selger motsetter seg disse forhold som mangelsforhold ved eiendommen, fremsetter kjøperne krav om prisavslag. Dette kravet …

Manglende opplysninger om boligen ga kjøper krav på prisavslag Les mer »

Erstatningsansvar for eiendomsmegler for å ha gitt mangelfulle opplysninger om en eiendom

Rt. 2005 s. 870: Saken handlet om salg av en eiendom, og spørsmål om det forelå erstatningsbetingende uaktsomhet fra meglerens side i forbindelse med mangelfulle opplysninger om eiendommen. I salgsoppgaven ble eiendommen omtalt som en «stor tomannsbolig» med fire leiligheter. Det ble også opplyst at tre av leilighetene var utleid. Etter at kjøperen hadde overtatt …

Erstatningsansvar for eiendomsmegler for å ha gitt mangelfulle opplysninger om en eiendom Les mer »

Omfattende museaktivitet i hytten ga kjøper hevingsrett

Hyttekjøper kan få hevingsrett overfor selger, til tross for at selger på forhånd har påpekt deler av det kritikkverdige forholdet ved eiendommen. Det illustrerer LE-2015-45367. Kjøperne inngikk her kjøpsavtale om ei hytte i Etnedal kommune i september 2012. Senere avdekkes store skader i hyttas konstruksjon og isolasjon. Dette viser seg å skyldes stor museaktivitet. Selger …

Omfattende museaktivitet i hytten ga kjøper hevingsrett Les mer »

Hva skal til for at det foreligger mangel ved eldre bolig?

I mars 2021 behandlet Borgarting lagmannsrett en sak om krav på erstatning og prisavslag (LB-2020-12949). Kravene hadde sitt grunnlag i at kjøper hevdet at det forelå en mangel ved boligkjøpet. Boligen var solgt med et «som den er»-forbehold. Mangelsvurderingen skjedde etter avhendingslova § 3-7, jf. § 3-9 og § 3-9. Retten vurderte først om selger …

Hva skal til for at det foreligger mangel ved eldre bolig? Les mer »

Rull til toppen