Boligsalg

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig

Enhver bolig har et elektrisk anlegg, men kvaliteten på anlegget vil ofte variere ut fra boligens alder. Feil ved det elektriske anlegget er vanlig ved kjøp av eldre boliger. Det kan imidlertid også være feil ved det elektriske anlegget ved nyere eller nyoppførte boliger. Feilene og mangler ved el-anlegget kan være vanskelig å avdekke, og …

Feil ved det elektriske anlegget ved kjøp av bolig Read More »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er imidlertid noen momenter rettspraksis viser at man som …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Read More »

Heving ved arealavvik

Arealavvik er uttrykkelig regulert i avhendingslova (avhl.) § 3-3 som gjelder arealsvikt. Denne angir at et arealsvikt utgjør en mangel, dersom arealet er «vesentleg mindre» enn det selgeren har opplyst om. Dersom mangelen innebærer et «vesentleg avtalebrot» vil det være grunnlag for heving, jf. avhl. § 4-13 (1). Rettspraksis gir imidlertid svært få eksempler på …

Heving ved arealavvik Read More »

Hva innebærer kjøperens undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig?

Som boligkjøper har man mange rettigheter – men også flere forskjellige plikter. En av disse pliktene er undersøkelsesplikten. Kjøpers undersøkelsesplikt Den som selger en bolig skal opplyse om alt vedkommende vet om boligen. Dette skal oppgis i et egenerklæringsskjema som vedlegges salgspapirene. All tilgjengelig dokumentasjon om boligens tilstand skal legges ved i salgspapirene. Som potensiell …

Hva innebærer kjøperens undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig? Read More »

Hva er takst og prisantydning?

I en boligannonse kan man finne mange forskjellige begreper. Ofte kan begrepene forveksles eller gi like assosiasjoner. Under skal forskjellen på takst og prisantydning klargjøres. Takst Takst er en takstmanns vurdering av boligens pris. Det er altså en verdifastsettelse av eiendommen foretatt av en sakkyndig. Takstmannen utfører en kontroll av boligen, og basert på tekniske …

Hva er takst og prisantydning? Read More »

Alt om dokumentavgift

Når fast eiendom skal overføres, må dokumentavgift betales ved tinglysing av dokumentet som overfører eiendommen. I enkelte tilfeller er det imidlertid adgang til fritak fra særavgiften. Hvor høy er dokumentavgiften? Avgiften utgjør 2,5 % av eiendommens verdi på det tidspunktet den skal tinglyses. Det er salgsverdien (markedsverdien) til eiendommen på tinglysingstidspunktet som er grunnlaget for …

Alt om dokumentavgift Read More »

Hvilken lov gjelder ved kjøp og salg av bolig?

Hvilken lov gjelder for kjøp og salg av bolig?

Den vanligste og mest aktuelle loven for kjøp og salg av eiendom er avhendingsloven. Denne loven gjelder for overføring av eiendomsretten til en eiendom mellom juridiske personer. Imidlertid begrenses anvendelsesområdet av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova gjelder kontrakter mellom forbruker og entreprenør om oppføring av eiendom. Dette skillet kan noen ganger oppfattes som uklart, særlig når det gjelder …

Hvilken lov gjelder for kjøp og salg av bolig? Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen