Boligsalg Arkiver - Eiendomsrett.no®

Boligsalg

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven

Hvordan beregnes prisavslag? Avhendingslova § 4-12 gir kjøperen en rett på prisavslag ved mangel, men hvor stort prisavslag man har krav på kan være vanskelig å lese ut av bestemmelsen. Den angir hvordan prisavslaget skal beregnes, men hvordan dette fungerer i praksis kan imidlertid fremstå uklart. For å fastsette størrelsen på prisavslaget, vil beregningsmodellen være …

Beregning av prisavslag etter avhendingsloven Les mer »

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget

Rettspraksis: Prisavslag grunnet feil ved det elektriske anlegget Det elektriske anlegget er en helt grunnleggende del av boligen. Kvaliteten på det elektriske anlegget er viktig for sikkerhet og trivsel i boligen. Feil ved det elektriske anlegget kan forekomme både i nyoppførte og eldre boliger. Underrettspraksis viser at feil ved anlegget ofte berettiger prisavslag. Det er …

Prisavslag ved feil knyttet til det elektriske anlegget Les mer »

Heving ved arealsvikt

Heving ved arealsvikt

Rettspraksis: Arealsvikt ga rett til heving av avtalen Arealavvik er uttrykkelig regulert i avhendingslova (avhl.) § 3-3 som gjelder arealsvikt. Denne angir at et arealsvikt utgjør en mangel, dersom arealet er «vesentleg mindre» enn det selgeren har opplyst om. Dersom mangelen innebærer et «vesentleg avtalebrot» vil det være grunnlag for heving, jf. avhl. § 4-13 …

Heving ved arealsvikt Les mer »

Kjøpers undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig

Hva innebærer kjøperens undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig?

Som boligkjøper har man mange rettigheter – men også flere forskjellige plikter. En av disse pliktene er undersøkelsesplikten. Kjøpers undersøkelsesplikt Den som selger en bolig skal opplyse om alt vedkommende vet om boligen. Dette skal oppgis i et egenerklæringsskjema som vedlegges salgspapirene. All tilgjengelig dokumentasjon om boligens tilstand skal legges ved i salgspapirene. Som potensiell …

Hva innebærer kjøperens undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig? Les mer »

Alt du trenger å vite om takst og prisantydning

Takst og prisantydning – alt du trenger å vite!

Hva er takst og prisantydning? I en boligannonse kan man finne mange forskjellige begreper. Ofte kan begrepene forveksles eller gi like assosiasjoner. Under skal forskjellen på takst og prisantydning klargjøres. Takst Takst er en takstmanns vurdering av boligens pris. Det er altså en verdifastsettelse av eiendommen foretatt av en sakkyndig. Takstmannen utfører en kontroll av …

Takst og prisantydning – alt du trenger å vite! Les mer »

slippe dokumentavgift?

Når kan man slippe dokumentavgift?

Hva er avgiften, og når kan man slippe dokumentavgiften? Når fast eiendom skal overføres, må dokumentavgift betales ved tinglysing av dokumentet som overfører eiendommen. I enkelte tilfeller er det imidlertid mulig å slippe dokumentavgift. Hvor høy er dokumentavgiften? Avgiften utgjør 2,5 % av eiendommens verdi på det tidspunktet den skal tinglyses. Det er salgsverdien (markedsverdien) …

Når kan man slippe dokumentavgift? Les mer »

Hvilken lov gjelder for kjøp og salg av bolig?

Den vanligste og mest aktuelle loven for kjøp og salg av eiendom er avhendingsloven. Denne loven gjelder for overføring av eiendomsretten til en eiendom mellom juridiske personer. Imidlertid begrenses anvendelsesområdet av bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova gjelder kontrakter mellom forbruker og entreprenør om oppføring av eiendom. Dette skillet kan noen ganger oppfattes som uklart, særlig når det gjelder …

Hvilken lov gjelder for kjøp og salg av bolig? Les mer »

Rull til toppen