Reklamasjon Arkiver - Eiendomsrett.no®

Reklamasjon

Reklamasjon ved boligkjøp

Har du kjøpt drømmeboligen? Og er du like sikker på dette etter at du har bodd den inn noen måneder? I motsatt fall kan det være grunnlag for reklamasjon. Det er visse forhold som opptrer oftere enn andre i slike tilfeller. Her får du en liten oversikt over hva som kan skje og hvordan du …

Reklamasjon ved boligkjøp Les mer »

Hvordan reklamere ved boligkjøp

Er du misfornøyd etter et boligkjøp, er det visse regler for hvordan du kan reklamere og hvilke forhold som kan gir grunnlag for reklamasjon. Disse bestemmelsene finner vi i avhendingsloven og i bustadoppføringsloven (for nye boliger). Dette er de viktigste punktene når du reklamerer på feil ved boligkjøp: Det må konstateres en mangel En mangel …

Hvordan reklamere ved boligkjøp Les mer »

Reklamasjon ved boligkjøp

Reklamasjon ved boligkjøp er aktuelt der den boligen du nettopp har overtatt viser seg å ha en eller flere mangler. Det er noen formkrav for å rette en slik reklamasjon mot selgeren i ettertid. Det er også forskjellige beføyelser å velge mellom dersom selgeren avviser kravet. I denne artikkelen gir vi svar på de viktigste …

Reklamasjon ved boligkjøp Les mer »

Reklamasjon

Hvilke krav stilles til en reklamasjon?

Rettspraksis: Avhendingslovens regler om reklamasjon Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen eller foreligger det en forsinkelse ved leveringen, må du som kjøper fremsette en reklamasjon for å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette følger av avhendingslova § 4-19 første ledd. Bestemmelsen regulerer fremsettelse av nøytral reklamasjon. Man må som kjøper, innen rimelig tid etter at …

Hvilke krav stilles til en reklamasjon? Les mer »

Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten

Rettspraksis: Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten ved boligkjøp Etter avhendingslova § 4-14 kan kjøper kreve erstatning dersom det foreligger en mangel ved boligen. Hva som anses for å være en mangel er regulert i lovens kapittel 3. Brudd på  opplysningsplikt vil eksempelvis kunne være en mangel etter avhendingsloven § 3-7. I Rt-2002-696 (NEBB-tomta) tok Høyesterett …

Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten Les mer »

Rull til toppen