Reklamasjon Arkiver - Eiendomsrett.no

Reklamasjon

Reklamasjon

Hvilke krav stilles til en reklamasjon?

Rettspraksis: Avhendingslovens regler om reklamasjon Har du oppdaget feil eller mangler ved boligen eller foreligger det en forsinkelse ved leveringen, må du som kjøper fremsette en reklamasjon for å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette følger av avhendingslova § 4-19 første ledd. Bestemmelsen regulerer fremsettelse av nøytral reklamasjon. Man må som kjøper, innen rimelig tid etter at …

Hvilke krav stilles til en reklamasjon? Les mer »

Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten

Rettspraksis: Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten ved boligkjøp Etter avhendingslova § 4-14 kan kjøper kreve erstatning dersom det foreligger en mangel ved boligen. Hva som anses for å være en mangel er regulert i lovens kapittel 3. Brudd på  opplysningsplikt vil eksempelvis kunne være en mangel etter avhendingsloven § 3-7. I Rt-2002-696 (NEBB-tomta) tok Høyesterett …

Reklamasjon ved brudd på opplysningsplikten Les mer »

Tap av reklamasjonsrett grunnet passivitet

Tap av reklamasjonsrett grunnet passivitet

Rettspraksis: Kan man tape reklamasjonsretten grunnet passivitet? Dersom du har kjøpt en bolig og oppdaget feil eller mangler, må du reklamere overfor selger eller dennes representant. Avhendingslova § 4-19 regulerer reklamasjoner i tilknytning til boligkjøp. Du kan likevel ikke nøye deg med å kun fremsette en reklamasjon. Etter alminnelige, ulovfestede passivitetsbetraktninger må du som kjøper …

Tap av reklamasjonsrett grunnet passivitet Les mer »

Rull til toppen