Boligkjøp Arkiver - Side 5 av 5 - Eiendomsrett.no®

Boligkjøp

Bolig solgt "som den er"

Bolig solgt «som den er»

Hva betyr det at en bolig er «solgt som den er»? De fleste boliger i dag blir solgt med en «som den er»-klausul. Dette innebærer et forbehold om at selgeren fraskriver seg risikoen for skjulte mangler ved boligen. For deg som kjøper medfører et slikt forbehold at du ikke uten videre kan gjøre gjeldende krav …

Bolig solgt «som den er» Les mer »

heving av boligkjøp advokat

Heving av boligkjøp – En komplett oversikt

Rettsvirkningen av at boligkjøp heves er at kjøper sier fra seg eiendommen mot at kjøpesummen tilbakebetales. Dette er en svært alvorlig misligholdsbeføyelse, det skal derfor svært mye til før vilkårene for heving er oppfylt. Etter avhendingsloven § 4-13 er det et vilkår at mangelen utgjør et «vesentlig avtalebrudd».  Hvilken lov kommer til anvendelse ved heving …

Heving av boligkjøp – En komplett oversikt Les mer »

Rull til toppen