Boligkjøp Arkiver - Side 2 av 5 - Eiendomsrett.no®

Boligkjøp

Avslag på eierskifteforsikring?

Når en boligselger har kjøpt eierskifteforsikring i forbindelse med salg av en eiendom, føler mange boligkjøpere seg trygge på at slik eierskifteforsikring dekker eventuelle feil og mangler som skulle oppstå. Praksis viser riktignok at denne oppfatningen ikke alltid er helt treffende. Enkelte ganger oppleves kontakten med forsikringsselskapet som langtekkelig og krevende. I tillegg er det …

Avslag på eierskifteforsikring? Les mer »

Selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom

Selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom

Selger har en rekke plikter ved salg av fast eiendom. En av de sentrale er selgers opplysningsplikt overfor kjøper om forhold av betydning ved eiendommen. Forsømmes denne plikten, vil det kunne utgjøre en mangel ved kjøpet i ettertid. Her kan du lese mer om hva som nærmere ligger i selgers opplysningsplikt.  Selger har informasjonsplikt til …

Selgers opplysningsplikt ved salg av fast eiendom Les mer »

Bolig i vesentlig dårligere stand enn forventet

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn forventet?

Et mangelsforhold er etter avhendingslova en forutsetning for krav overfor boligselger. Loven oppstiller flere alternative mangelsgrunnlag. Her kan du lese mer om hva som ligger i at en bolig er i vesentlig dårligere stand enn du som kjøper hadde grunn til å forvente. Er dette tilfellet, vil det foreligge en mangel ved boligen etter avhendingslova …

Er boligen i vesentlig dårligere stand enn forventet? Les mer »

Regler for overtakelse av fast eiendom

Feil ved overtakelse av bolig

Ved overtakelse av bolig er det flere ting man som kjøper bør merke seg. Overtakelsestidspunktet er ikke sjelden grunnlag for tvister mellom kjøper og selger. Hvilken betydning har eksempelvis risikoens overgang? Og hvilken rolle spiller overtakelsestidspunktet for vurderingen av mangler ved eiendommen? Nedenfor gis en oversikt over enkelte viktige regler å merke seg ved overtakelse …

Feil ved overtakelse av bolig Les mer »

Heving ved opplysningssvikt

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp

Har du kjøpt en bolig som etter overtakelse har vist seg å være i en annen stand enn du ble opplyst om i forbindelse med kjøpet? Da kan det være grunnlag for mangelskrav overfor selger, eksempelvis heving. Rt-2010-710 (Carport) er illustrerende for saksforhold hvor boligselger har gitt villedende opplysninger, samt holdt tilbake viktige opplysninger om …

Heving som følge av opplysningssvikt ved boligkjøp Les mer »

Rull til toppen