Sameie

Sameie

Sameie innebærer at to eller flere personer eier noe sammen. Når to eller flere eier en eiendom sammen, oppstår et eiendomssameie. Hver av sameierne vil da ha råderett over sin del av eiendommen. Hvilken lov regulerer sameie? Alle sameier reguleres i utgangspunktet av sameieloven, også kalt lov om sameige. Loven regulerer sameieforhold hvor to eller flere eier …

Sameie Read More »

Forkjøpsrett i sameie

Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette gjelder uansett om sameieandelen blir solgt på vanlig måte, gjennom tvangssalg, eller ved overføring som arv eller gave. Hvorfor har man forkjøpsrett? Forkjøpsretten i sameie gjelder av hensyn til de øvrige sameierne. Et praktisk illustrerende eksempel er arv av fast eiendom. Et av …

Forkjøpsrett i sameie Read More »

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen