Sameie Arkiver - Eiendomsrett.no

Sameie

Eierseksjon og eierseksjonssameie – alt du trenger å vite!

Eierseksjon og eierseksjonssameie – alt du trenger å vite!

Eierseksjonssameie er en av de vanligste eierformene i Norge. Når du kjøper en bolig i et eierseksjonssameie, blir du eier av bygget og eiendommen sammen med de øvrige seksjonseierne. Du har en eksklusiv bruksrett til din seksjon, som du har full faktisk og rettslig rådighet over. Hva er et eierseksjonssameie? Et eierseksjonssameie er et sameie som …

Eierseksjon og eierseksjonssameie – alt du trenger å vite! Les mer »

Hvilke regler gjelder for forkjøpsrett i sameie

Forkjøpsrett i sameie

Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette gjelder uansett om sameieandelen blir solgt på vanlig måte, gjennom tvangssalg, eller ved overføring som arv eller gave. Hvorfor har man forkjøpsrett? Forkjøpsretten i sameie gjelder av hensyn til de øvrige sameierne. Et praktisk illustrerende eksempel er arv av fast eiendom. Et av …

Forkjøpsrett i sameie Les mer »

Rull til toppen