Artikler - Eiendomsrett.no

Artikler

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven

Tvisteloven § 1-2 viderefører tidligere tvistemålsloven § 36 a og har en parallell til straffeprosessloven § 4 og tvangsfullbyrdelsesloven § 1-4. Bestemmelsen gir uttrykk for tvistelovens betydning i forhold til folkerettslige forpliktelser. Folkerettens betydning ved anvendelse av tvisteloven Tvisteloven § 1-2 bestemmer tvistelovens betydning i konflikt med folkeretten. Utgangspunktet er at folkeretten ikke uten videre …

Tvisteloven § 1-2. Folkerettens betydning for anvendelsen av loven Les mer »

Boligutleie

Boligutleie er utleie av husrom til boligformål. Leieforholdet vil typisk ha grunnlag i en leiekontrakt. Partene vil her være utleier og leietaker. Øvrig rettslig regulering av utleie-tilfellene finner vi i husleieloven. Her reguleres alt fra hva hvilken stand husrommet skal være i ved overtakelse, hvilke plikter partene har i utleieperioden og opphør av leiekontrakten. 

Boligkjøp

Et boligkjøp foreligger når to parter, boligkjøper og boligselger, inngår avtale om overdragelse av bolig. En rekke rettslige formaliteter må for øvrig være på plass før kjøpet er gjennomført i sin helhet. I alle tilfeller vil boligkjøpet være gjennomført når kjøpekontrakten er signert av begge parter. Det er derfor svært viktig å lese kontrakten nøye …

Boligkjøp Les mer »

Verditakst bolig

Verditakst på bolig innebærer en verdivurdering av eiendommen. Dette er særlig betydningsfullt i forbindelse med salg av eiendom, samt i forbindelse med arveoppgjør og skilsmisse dersom man skal selge ut en part. En verditakst er riktignok også av betydning for kjøper ved kjøp av eiendom. Fordi den bidrar til innsikt i boligeiendommen verdi og kan …

Verditakst bolig Les mer »

Rekkehus

Et rekkehus er en type hus. Det kjennetegnes ved at det er bygget sammen med andre (som regel like) hus, som sammen danner en rekke. Dette innebærer at boligen deler vegg med ett eller flere av nabohusene. De ytterste boligene vil typisk kun dele vegg med ett av nabohusene og kalles derfor gjerne enderekkehus.  

Rull til toppen