Byggherre - Eiendomsrett.no®
Byggherre

Byggherre

En byggherre er bestilleren og betaleren i et bygge- eller anleggsarbeid. Byggherren benevnes ofte også for tiltakshaver i byggeprosjektet. Vedkommende vil typisk være den ferdige bygnings eier. Det  kan være en person, for eksempel grunneier eller en som utfører arbeidet etter avtale med grunneieren, eller et foretak, en organisasjon eller lignende.


 

Rull til toppen