Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften er en forskrift, altså en rettslig bindende regulering, til plan- og bygningsloven. Forskriften ble vedtatt av kommunal- og regionaldepartementet i 2010 og forkortes vanligvis til SAK eller SAK10. Forskriften utfyller plan- og bygningsloven og inneholder nærmere regler om blant annet byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.


Lenke til byggesaksforskriften finner du her.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen