Byggesaksforskriften - Eiendomsrett.no®
Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften

Byggesaksforskriften er en forskrift, altså en rettslig bindende regulering, til plan- og bygningsloven. Forskriften ble vedtatt av kommunal- og regionaldepartementet i 2010 og forkortes vanligvis til SAK eller SAK10. Forskriften utfyller plan- og bygningsloven og inneholder nærmere regler om blant annet byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, samt reaksjoner der reglene ikke er fulgt.Lenke til byggesaksforskriften finner du her.

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen