Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 6 a er en generell bestemmelse som klargjør at skriftlighetskrav i loven ikke er til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Bestemmelsen ble inntatt ved lov 21. desember 2001 nr. 117. Den åpner for at forbrukeren på forhånd kan akseptere at elektronisk kommunikasjon blir benyttet der det ellers er skriftlighetskrav i loven. Elektronisk kommunikasjon … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar