Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 4 regulerer forholdet til annen lovgivning. Første ledd Forholdet til kjøpsloven Første ledd regulerer forholdet til kjøpsloven. Det kan tenkes at det oppstår spørsmål om grensen mellom entrepriseavtaler og kjøp av løsøreting. Bestemmelsen presiserer at bustadoppføringslova kun gjelder dersom ikke annet følger av kjøpsloven. Tilsvarende prinsipp er lagt til grunn i håndverkertjenesteloven. Forholdet … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar