Bustadoppføringslova § 27 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 27 regulerer tilfeller der det er gitt feil opplysninger om egenskaper eller bruk i forbindelse med avtaleinngåelsen eller markedsføring, slik at resultatet ikke svarer til disse, jf. første ledd. Dette gjelder likevel kun under forutsetning av at man kan gå ut i fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og opplysningene ikke … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 27 med lovkommentar