Bustadoppføringslova § 1a med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 1a inneholder bestemmelser om borettslagsboliger. Bakgrunn Bestemmelsen ble innført ved vedtagelsen av lov 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag (burettslagslova eller brl.). Bustadoppføringslova omfattet tidligere ikke avtale om ny borettslagsbolig. De viktigste reglene om avtaler om ny borettslagsbolig fremgikk da av de tidligere borettslagslovene – lov 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag og … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 1a med lovkommentar