Bustadoppføringslova § 16 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 16 gjelder partenes rett til å kreve befaring når det har gått omtrent ett år etter overtakelsen. Partene må medvirke til å finne et tidspunkt for befaringen. Lar forbrukeren være å medvirke etter krav om ettårsbefaring fra entreprenøren gjelder reglene i bustadoppføringslovas § 30 tredje ledd, dersom forbrukeren er blitt oppmerksom på det … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 16 med lovkommentar