Bustadoppføringslova § 12 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 12 gir som hovedregel entreprenøren plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtalen. Bestemmelsen inneholder ni ledd og regulerer blant annet når garantien skal stilles, hvor lenge den varer, hvem den kan gjøres gjeldende av og hvilke forbehold garantisten kan ta. Første ledd Bustadoppføringslova § 12 første ledd første punktum gir entreprenøren … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 12 med lovkommentar