Bustadoppføringslova § 11 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 11 gjelder tilleggsfrister. Bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav a-c inneholder tre alternative situasjoner som gir entreprenøren krav på forlengelse av avtalte frister. Blir entreprenøren forsinket fordi en underentreprenør blir hindret som foreskrevet i første ledd bokstav c, lemper tredje ledd på vilkårene for å kreve tilleggsfrist. Lengden på tilleggsfristen reguleres av tredje ledd, … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 11 med lovkommentar