Bustadoppføringslova § 10 med lovkommentar

Bustadoppføringslova § 10 regulerer når entreprenørens ytelse skal utføres. Mens første ledd regulerer tilfeller der det er avtalt frister om overtakelse, fullføring og hjemmelsføring, gjelder andre ledd fremdriften av arbeidet.  Tredje ledd kommer kun til anvendelse der det ikke er avtalt frister som nevnt i første ledd. Første ledd Første ledd fremhever de frister som … Fortsett å lese Bustadoppføringslova § 10 med lovkommentar