Boligbyggelagsloven

Boligbyggelagsloven (bustadbyggjelagslova)

Bustadbyggjelagslova omhandler reguleringen av boligbyggelag. Loven inneholder blant annet regler om stiftelse av boligbyggelag, krav til kapital i laget, regler om andelseierne og generalforsamlingen. I tillegg er revisjon, oppløsning og avvikling, samt sammenslåing av boligbyggelag regulert her.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen