Borettslagsloven

Borettslagsloven (burettslagslova)

Burettslagslova inneholder regler om reguleringen av borettslag. Loven inneholder blant annet regler om stiftelse av borettslag, krav til andelskapital, regler om andelseierne og generalforsamlingen, samt styret. I tillegg er revisjon, oppløsning og sammenslåing og deling av boligbyggelag regulert her.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen