Bruksrett - Eiendomsrett.no®
Bruksrett

Bruksrett

En bruksrett betegner en særlig rett en person har til å benytte og råde over en gjenstand/en eiendom, eller en del av en eiendom, selv om vedkommende ikke er eier. Et synonym for bruksrett er servitutt. Man kan gjøre flere inndelinger under bruksrett-kategorien. En bruksrett kan enten være tidsbegrenset eller evigvarende. Det må også skilles mellom eksklusiv bruksrett, som gir vedkommende enerett til en bestemt bruk, og ikke-eksklusiv bruksrett, som altså deles med andre. For det tredje skilles det mellom allmenne (totale) og spesielle (partielle) bruksretter. Allmenne bruksretter gir vedkommende en rett til å råde som en eier. Spesielle bruksretter gjelder kun bestemte angitte former for bruk.


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen