Eiendomsadvokat Brønnøysund - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Brønnøysund

Eiendomsadvokat Brønnøysund

Brønnøysund er en by som regnes som administrasjonssentrum i Brønnøy kommune. Geografisk sett ligge byen ca midt i Norge (nord/sør). Brønnøysund er først og fremst kjent for å være en vakker kystby, men også grunnet Brønnøysundregistrene. Det oppstår en eiendomsrettslige konflikter i Brønnøysund. Vi har laget en side der vi gjennomgår de vanligste sakstypene og gir litt informasjon rundt dem.

Advokat for boligkjøp i Brønnøysund

Det oppstår ofte problemer i forbindelse med kjøp av bolig. Dersom dette er noe du har opplevd, er det viktig at du reklamerer i tide slik at du kan sikre dine rettigheter. Rettigheter som kan gjøres gjeldene ved boligkjøp er eksempelvis prisavslag eller heving. Hvorvidt man kan kreve dette beror på en helhetlig og konkret belysning av saksforholdene. Innboforsikring kan sørge for at du kun behøver å dekke en egenandel ved en eventuell sak.

Advokat for håndverkertjenester i Brønnøysund

Dersom du ansetter en håndverker eksisterer dessverre muligheten for at det utvikles en konflikt til stedet. Slike konflikter kan omhandler en del ulike ting. Et eksempel er at en håndverker gjør skade på en ting han skal reparere. I slike saker kan forsikringen betale vesentlige deler av advokatutgiftene dersom vilkårene foreligger.

Advokat for husleierett i Brønnøysund

Husleietvister handler ofte om mangler. Det kan være at utleieren har stilt et mangelfullt objekt til utleie, eller at leietaker ikke betaler husleie. Dette kan være ganske belastende saker. Det er husleieloven som regulerer rettsområdet. Vi har laget utfyllende og balanserte lovkommentarer til den enkelte lovparagrafen. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom forsikring

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat for naborett i Brønnøysund

Naborettslige spørsmål reguleres av grannelova/naboloven. Disse konfliktene kan være belastende siden det innebærer å krangle med en av de man bor nærmest. Gjennom forsikringsavtaler kan det bli aktuelt med rettshjelpsdekning

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter i Brønnøysund

Prøver noen å ekspropriere eiendommen din bør du ta kontakt med advokat. I en slik erstatningssak har du rett til å få dekket de juridiske utgiftene. Saker som dette behandles med jordskifteretten som førsteinstans. Denne retten behandler også tvister knyttet til servitutter og veirett m.m.

Plan og bygningsmyndighetene i Brønnøysund kommune

Oppføring av tilbygg som naust og garasjer krever faktisk tillatelse fra de kommunale myndighetene. Mer informasjon om hvordan du søker kan du finne på kommunens hjemmeside

Domstoler

vernetinget for eiendomssaker i Brønnøysund er Brønnøy tingrett. I enkelte tilfeller kan sakene gå videre opp i systemet, det er da Hålogaland lagmannsrett som er den aktuelle domstolen.

Eiendomsadvokater i Brønnøysund

Advokatfelleskapet Brønnøysund hevder å tilby hjelp innen de fleste rettsområder, og holder til i Storgata 30, 8900 Brønnøysund.

Rull til toppen