Boligutleie - Eiendomsrett.no®

Boligutleie

Boligutleie er utleie av husrom til boligformål. Leieforholdet vil typisk ha grunnlag i en leiekontrakt. Partene vil her være utleier og leietaker. Øvrig rettslig regulering av utleie-tilfellene finner vi i husleieloven. Her reguleres alt fra hva hvilken stand husrommet skal være i ved overtakelse, hvilke plikter partene har i utleieperioden og opphør av leiekontrakten. 


Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen