Boligkjøp - Eiendomsrett.no®

Boligkjøp

Et boligkjøp foreligger når to parter, boligkjøper og boligselger, inngår avtale om overdragelse av bolig. En rekke rettslige formaliteter må for øvrig være på plass før kjøpet er gjennomført i sin helhet. I alle tilfeller vil boligkjøpet være gjennomført når kjøpekontrakten er signert av begge parter. Det er derfor svært viktig å lese kontrakten nøye før man signerer. Ved signatur aksepterer man nemlig de vilkårene som er inntatt i kontrakten.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen