Boligbyggelag

Boligbyggelag

Et boligbyggelag er et samvirkeforetak hvor formålet er å gi medlemmene bolig, typisk gjennom et borettslag, samt å forvalte slike boliger. Reguleringen av boligbyggelag finner vi i bustadbyggjelagslova. Et boligprosjekt skjer i regi av et boligbyggelag, som ved ferdigstillelsen etter hvert blir organisert som et borettslag. Det er altså en nær sammenheng mellom boligbyggelag og borettslag. Du kan lese mer om borettslag her.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen