Slik kan du overføre bolig til fritidsbolig - Eiendomsrett.no®
Gjøre bolig til fritidsbolig

Slik kan du overføre bolig til fritidsbolig

Etter fem års boplikt kan du fint overføre eiendommen din videre som fritidsbolig

 Etter at fem års boplikt er oppfylt for en konsesjonspliktig eiendom, inntreffer det flere muligheter til å overføre eiendommen som fritidsbolig, skriver Finansavisen

– Ekteparet A og B kjøper bolig med boplikt og setter hjemmelen på ektefelle A. Etter fem år, hvorav boplikten er oppfylt i fire år, overføres hjemmelen til ektefelle B fri for boplikt med et tinglysningsgebyr til 525 kroner, forteller -sier Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI til Finansavisen.

Endringer i avhendingsloven

Dette er en overføring som også er lett å løse dersom det blir skilsmisse mellom ektefellene.

– Så lenge det ikke brukes ektepakt, endrer ikke en hjemmelsoverføring den økonomiske balansen mellom ektefellene, forteller Hveem til Finansavisen.

Om paret ikke er gift så blir det ikke stilt krav til lengde på samboerskapet, og de blir likestilt som et ektepar. Den eneste forskjellen er dokumentavgiften, som er på 2,5 prosent. Det finnes derimot også unntak fra denne regelen.

– Samboere er unntatt dokumentavgift ved overføring av felles bolig ved samlivsbrudd, forutsatt at de er folkeregistrert i minst to år på samme adresse forut for bruddet, eller har felles barn-tilknytning, Det er også fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig ved den enes dø, forteller Hveem. Hveem nevner «Foreldretrikset» som en løsning.

Det vil si at barna låner foreldre penger til kjøp av boligplikteiendom. I testamentet står der skrevet at vedkommende skal arve boligen og at eventuelle søsken godtar dette. I disse tilfellene kan boplikten opphøre raskere enn femårskravet.  Dersom forelderen havner på sykehjem og er folkeregistrert på eiendommen så er boplikt oppfylt og eiendommen kan brukes i ferier. Når den foresatte går bort så har barna bopliktfri eiendom, selv om det er gått mindre enn fem år.

Hveem nevner også frem en annen metode. Boplikten frafaller nemlig om selger og kjøper blir samboere. Dersom du skal selge en bolig og kjøper ikke kan oppfylle boplikt over tid kan en løsning være å bli «samboere», for da kan kjøper kjøpe boligen uten boplikt. Det er ikke krav om lengde på samboerskapet før eiendommen kan overdras.

  Som det står i forarbeidene til samboerbestemmelsen, som kom i 2009, foretas det ingen dyneløfting for å se på aktivitetsnivået i «samboerskapet». Hvis denne fremgangsmåten brukes kun for å omgå boplikten, er det rettsstridig. Imidlertid er det ingen eksempler på «gjennomskjæring» fra kommunen så lenge formalitetene er i orden, forteller Hveem til Finansavisen.

For å unngå dokumentavgift må «paret» ha bodd sammen i minst to år ved » samlivsbruddet.»

Dersom fem årsboplikt ikke overholdes kan det begjæres tvangssalg. dette kan løses på en enkelt og måte, hevder Hveem.

– Det er relativt enkelt å legge inn ulike type heftelser på eiendommen som gjør den svært lite attraktiv i markedet. Eller for å si det rett ut, legge på heftelser som gjør eiendommen uselgelig, forteller han til Finansavisen.

Forsalg til heftelser kan være livsvarig bruksrett for den andre ektefellen, forkjøpsrett til gunstig pris, pengeheftelser og høy belåning av eiendommen.

Les også: Alt om naborett

Hveem mener likevel det er en større jobb å gå til dette skrittet, i stedet for å oppfylle boplikten.

– Det er ubehagelig for eier, mye plunder og heft, og det påløper kostnader i en tvangssalgsprosess. Det blir langt fra ferieidyllen man har intensjoner om, men illustrerer svakheten i regelverket. Det er likevel ytterst sjelden kommuner begjærer tvangssalg, og de gjennomføres nesten aldri, forteller han.

Selges den konsesjonspliktige eiendommen i det åpne markedet igjen, etter overføringen til fritidseiendom som beskrevet over, innføres igjen boplikt for neste eier.

Rull til toppen