Eiendomsadvokat i Bærum - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Bærum

Eiendomsadvokat i Bærum

Bærum er Norges femte største kommune dersom vi ser på innbyggertall. Kommunen grenser til Oslo, Asker, Lier, Hole og Ringerike. Kommunens sentrum anses å være Sandvika. Asker og Bærum tingrett er kommunens førsteinstansdomstol, og ligger i Malmskriverveien 2. Det oppstår stadig flere tvister knyttet til avhendingssaker, håndverkertjenester og eiendomsrett for øvrig, Bærum kommune er intet unntak. Vi har listet opp noen lokale advokater som påtar seg eiendomsoppdrag.

Advokathjelp i boligtvister i Bærum

Har du kjøpt en bolig med mangler, er du nødt til å reklamere til selgeren eller det aktuelle forsikringsselskapet. Typiske mangler er skadedyr, fukt- og råteskader, og arealsvikt. I slike tilfeller kan du ha rett til for eksempel prisavslag eller erstatning. I slike saker inntrer rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring. Det vil si at den juridiske tjenesteyteren kompenseres av forsikringsselskapet, mens den forsikrede kun betaler en egenandel.

Endringer i avhendingsloven

Håndverkertvister

Har du kommet i konflikt med en håndverker? Typiske er knyttet til mangelfull ytelse, forsinkelse, eller at håndverkeren har påført tingen skade. Også i slike tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgiftene, med unntak av egenandelen. Siden Bærum er en av de fem kommunene med flest innbyggere, er det stor pågang innen håndverkerbransjen. Dette medfører nødvendigvis også et stort antall tvister.

Husleietvister

I saker knyttet til husleieavtaler omhandler gjerne tvisten mangelfull ytelse fra en av partene. Det kan være utestående husleie, eller et kontraktsmessig avvik når det gjelder leieobjektet. En dårlig husleiekontrakt kan ofte gjøre vondt langt verre. I vår erfaring kan dette føre til en lang og kostbar prosess. Leietakere er ofte sårbare, særlig i tøffe leiemarked som Bærum. Vi vet av erfaring at utleiere ofte opererer langt utenfor husleielovens regler, og slipper unna med det. Som nevnt er det første og et av de viktigste stegene i en god og konfliktfri leieprosess. Vi har derfor utarbeidet det vi anser for å være en rettferdig, dekkende og balansert standardkontrakt for leie av eiendom.

Se eiendomsrett.no sin standard husleiekontrakt på PDF.

Advokat naborett Bærum

Nabotvister handler om uenighet mellom naboer. Typiske saker er felling av trær, klipping av hekk, støy og bråk. Sakene reguleres av Grannelova. Rettshjelpsdekning kan inntre også i naborettslige tvister.

Advokat ekspropriasjon, veirett og servitutter Bærum

En del eiendomssaker avgjøres av jordskifteretten, vi snakket da særlig om forhold knyttet til vegloven, servituttloven, ogreiningsloven, gjerdeloven og jordskifteloven. Disse sakene er ofte komplekse og har mange parter. I erstatningssaker etter ekspropriasjon dekkes advokatutgiftene av eksproprianten.

Plan og bygningsmyndighetene i Bærum

Skal du søke tillatelse til å bygge garasje, hytte, tilbygg e.l. må du søke om tillatelse fra Plan og bygningsmyndighetene. Bærum kommune har informasjonen du trenger ute på sine nettsider.

Domstoler

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister knyttet til avhending av eiendom, husleie, håndverkertjenester og naborett er Asker og Bærum tingrett (kommunens førsteinstansdomstol). 

Nettside og kontaktinformasjon finner du her

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker knyttet til style=»font-size: 16px;»>ekspropriasjon, veirett og servitutter er Akershus og Oslo jordskifterett. Kontaktinformasjonen kan du se under.

Akershus og Oslo jordskifterett
Postboks 93
2001 Lillestrøm

Eiendomsadvokater i Bærum

Bærum er en stor kommune og det finnes mange dyktige advokater. Eksempler er Sandvika advokatkontor og advokatfirmaet Hammargren.

Rull til toppen