Avledet erverv - Eiendomsrett.no®
Avledet erverv

Avledet erverv

Avledet erverv, eller derivativt erverv, innebærer at en allerede eksisterende rettighet overføres fra et rettssubjekt til et annet. Praktiske eksempler på slikt erverv er avtaler, gavedisposisjoner, kjøp mv. Avledet erverv er altså den mest vanlige og utbredte ervervsformen i dag. Derivativt erverv står i motsetning til originært, eller opprinnelig, erverv. Originært erverv innebærer at det skapes en helt ny rett sammen med ervervet. Eksempler på dette er ved okkupasjon. Sett i lys av at den største delen av jordens arealer er underlagt eiendomsrett, er ikke denne ervervsformen vanlig lengre.


 

Rull til toppen