Avhendingsloven med lovkommentarer

Avhendingsloven regulerer rettigheter ved kjøp og salg av fast eiendom. Den gjelder også ved bytte og gave. Den gjelder ikke ved avtale om oppføring av ny bolig eller ved ekspropriasjon. Kapittel 1. Allmenne føresegner Avhendingslovens kapittel 1 regulerer spørsmål knyttet til lovens virkeområde, lovens fravikelighet, og hvordan avtaler kan inngås. Helt overordnet kan vi si … Fortsett å lese Avhendingsloven med lovkommentarer