Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar

Ved ikrafttredelsen av avhendingsloven ble det foretatt to endringer i annen lovgivning: Panteloven § 2-2 første ledd og § 3-9 annet ledd bokstav a. Kjøpsloven §  første ledd. § 8-2. Endringar i andre lover Frå den tida lova tek til å gjelde, skal følgjande føresegner i andre lover endrast slik: – – – Kilde Harald … Fortsett å lese Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar