Avhendingsloven paragraf 8-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar

Ved ikrafttredelsen av avhendingsloven ble det foretatt to endringer i annen lovgivning:

  • Panteloven § 2-2 første ledd og § 3-9 annet ledd bokstav a.
  • Kjøpsloven §  første ledd.

§ 8-2. Endringar i andre lover

Frå den tida lova tek til å gjelde, skal følgjande føresegner i andre lover endrast slik: – – –

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen