Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 8-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar

Ved ikrafttredelsen av avhendingsloven ble det foretatt to endringer i annen lovgivning:

  • Panteloven § 2-2 første ledd og § 3-9 annet ledd bokstav a.
  • Kjøpsloven §  første ledd.

§ 8-2. Endringar i andre lover

Endringer i avhendingsloven

Frå den tida lova tek til å gjelde, skal følgjande føresegner i andre lover endrast slik: – – –

Kilde

Harald Benestad AnderssenAvhendingsloven med kommentarer, Oslo 2008

Rull til toppen