Avhendingsloven § 8-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 8-1 regulerer ikrafttredelse av loven. Første ledd Bestemmelsens første ledd fastslår at loven gjelder fra den dag Kongen fastsetter. Loven ble satt i kraft fra 1. januar 1993 ved kongelig resolusjon av 18. september 1992 nr. 676. Annet ledd Bestemmelsens annet ledd første punktum påpeker at loven bare får virkning for avtaler som … Fortsett å lese Avhendingsloven § 8-1 med lovkommentar