Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-3 regulerer partenes adgang til å kreve forsinkelsesrente ved rentetap etter forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. lovens § 1-2 annet ledd. Forsinkelse Avhendingsloven § 7-3 gjelder ved forsinkelse, enten av kjøpesummen eller av annet utestående beløp som ikke blir betalt i … Fortsett å lese Avhendingsloven § 7-3 med lovkommentar