Avhendingsloven § 7-2 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-2 inneholder regler om skadelidtes tapsbegrensningsplikt og lemping. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Utgangspunktet etter § 7-1 er at den parten som har krav på erstatning skal få dekket sitt fulle tap. § 7-2 inneholder to unntak fra dette utgangspunktet. (1) – tapsbegrensningsplikten Første … Fortsett å lese Avhendingsloven § 7-2 med lovkommentar