Avhendingsloven § 7-1 med lovkommentar

Avhendingsloven § 7-1 regulerer hvilke tap en part kan kreve erstatning for, samt utregningen av tapets størrelse. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen i § 7-1 regulerer hva slags tap som kan kreves dekket når det foreligger grunnlag for erstatningsansvar for mislighold etter reglene i avhendingsloven. Bestemmelsen … Fortsett å lese Avhendingsloven § 7-1 med lovkommentar