Avhendingsloven § 6-3 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Avhendingsloven paragraf 6-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 6-3 med lovkommentar

Avhendingsloven § 6-3 regulerer de tilfeller hvor en av partene blir tatt under insolvensbehandling. Bestemmelsen gjelder ved alle typer kontraktsbrudd, både fra selgerens og kjøperens side. Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd.


Bestemmelsen regulerer tilfeller hvor en av partene, enten kjøperen eller selgeren, blir tatt under insolvensbehandling. Med «insolvensbehandling» menes både gjeldsforhandlinger, konkurs og skifte av insolvent dødsbo.

Når en part er tatt under insolvensbehandling, skal bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7 gjelde.


§ 6-3. Insolvensførehaving.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Vert ein av partane teken under insolvensførehaving, gjeld føresegnene i dekningslova kapittel 7.

Rull til toppen