Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde omfatter kjøpers plikt til å undersøke eiendommen etter at vedkommende har tatt over bruken. § 4-9 er preseptorsisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Den viktigste funksjonen til bestemmelsen er å danne et utgangspunkt for reklamasjonsfristen etter §§ 4-11, 4-13 andre … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-9 med lovkommentar