Avhendingsloven § 4-8 med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-8 tar for seg kjøpers mulige beføyelser mot selger dersom det foreligger mangelfull oppfyllelse fra selgers side. Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen tilsvarer videre § 4-1 om rettsvirkningene når det foreligger forsinkelse. Imidlertid er beføyelsene som … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-8 med lovkommentar