Avhendingsloven § 4-7 med lovkommentar

Avhendingsloven § 4-7 gjelder selgers plikt til å gi kjøper melding dersom vedkommende ikke vil kunne oppfylle avtalen rettsstridig. Avhendingsloven § 4-7 er preseptorisk. Det innebærer at Avhendingslovens § 4-7 ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen tilsvarer kjøpsloven § 28. Det følger av bestemmelsens første punktum … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-7 med lovkommentar