Avhendingsloven § 4-6 med lovkommentar

Bestemmelsens anvendelsesområde er kjøpers rett til, ved selgers forsinkelse, å holde tilbake så mye av kjøpesummen som trengs for å sikre dekning for krav vedkommende måtte ha som følge av forsinkelsen. Bestemmelsen er preseptorisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Kjøpsloven § 42 … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-6 med lovkommentar