Avhendingsloven § 4-5 med lovkommentar

§ 4-5 tar for seg kjøpers rett til erstatning ved forsinkelse fra selgers side. Bestemmelsen er preseptorisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Bestemmelsen henger sammen med kjøpsloven § 27. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse vil det være nærliggende å vurdere § 4-5 … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-5 med lovkommentar