Avhendingsloven § 4-4 med lovkommentar

§ 4-4 tar for seg virkningene av heving. Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes dersom det vil være til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Første ledd Det følger av første ledd at begge parters oppfyllelsesplikt vil falle bort når avtalen heves. Dette gjelder ikke bare selve … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-4 med lovkommentar