Avhendingsloven § 4-3 med lovkommentar

§ 4-3 tar for seg kjøpers rett til å heve avtalen ved forsinkelse fra selgers side. Bestemmelsen er preseptorisk, hvilket innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Første ledd Første ledd hjemler hovedregelen om kjøpers rett til å heve avtalen dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-3 med lovkommentar