Avhendingsloven § 4-2 med lovkommentar

§ 4-2 hjemler kjøpers rett til å fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse for de tilfellene der det foreligger forsinkelse fra selgers side. Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Første ledd Første punktum oppstiller hovedregelen om kjøpers rett til å fastholde avtalen, … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-2 med lovkommentar