Avhendingsloven § 4-10 med lovkommentar

Avhengingsloven § 4-10 gjelder retting av mangler. Nærmere bestemt regulerer den selgers adgang til å rette mangler og kjøpers adgang til å kreve retting.  Med «retting» menes utbedring av mangelen, slik at eiendommen blir i samsvar med kontrakten. Retting kan på denne måten sees som en del av kjøperens krav på naturaloppfyllelse. § 4-10 er ufravikelig, … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-10 med lovkommentar