Avhendingsloven § 4-1 med lovkommentar

§ 4-1 gir en oversikt over kjøper sine mulige beføyelser mot selger ved forsinket oppfyllelse fra selgers side. Bestemmelsen tilsvarer § 4-8 om rettsvirkningene når det foreligger mangel, men beføyelsene som står til kjøpers disposisjon, er forskjellige avhengig av om det foreligger forsinkelse eller mangel. Bestemmelsen er preseptorisk. Det innebærer at den ikke kan fravikes … Fortsett å lese Avhendingsloven § 4-1 med lovkommentar