Avhendingsloven § 3-8 om uriktige opplysninger om boligen

Avhendingsloven § 3-8 regulerer selgerens ansvar hvis han gir uriktige opplysninger om eiendommen.  Avhendingsloven § 3-8 er ufravikelig til ugunst for kjøper ved forbrukerkjøp, jf § 1-2 annet ledd. Bestemmelsen gjelder de tilfellene hvor det blir gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det er dermed en forutsetning at det blir positivt gitt en opplysning. Dersom selgeren har unnlatt … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-8 om uriktige opplysninger om boligen