Avhendingsloven § 3-7 om selgers opplysningsplikt ved boligsalg

Avhendingsloven § 3-7 regulerer selgerens ansvar dersom han gir kjøperen mangelfulle opplysninger om eiendommen. Opplysningsplikt Bestemmelsen er ufravikelig til ugunst for kjøperen i forbrukerkjøp, jf. § 1-2 andre ledd. Se også § 3-9 første punktum hvor det står at selv om eiendommen er solgt med en generell ansvarsfraskrivelse, vil § 3-7 likevel komme til anvendelse. Bestemmelsen … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-7 om selgers opplysningsplikt ved boligsalg