Avhendingsloven § 3-6a med lovkommentar

Avhendingsloven § 3-6a handler om hvilken del av et vassdrag som følger med eiendommen når eiendommen grenser mot et vassdrag. Bestemmelsen i § 3-6a er fravikelig i forbrukerkjøp, men kan ikke fravikes til ugunst for kjøper ved salg av ny bolig- eller fritidseiendom fra en næringsdrivende selger, jf. § 1-2 andre ledd første punktum. Bestemmelsen … Fortsett å lese Avhendingsloven § 3-6a med lovkommentar